Adgangsbegrænsningen er endelig ophævet!

Kære gæster,

med stor glæde kan vi meddele, at vejarbejdet ved krydset mellem den tidligere B3 i retning mod campingpladsen/ Heide Park og Wolterdingen endelig er afsluttet.

Med en vis forsinkelse er resultatet dog en stor betydning for dem, der kommer fra Soltau, da de nye vejbaner er uden lysregulering.

Desuden håber vi på bedre trafikforhold ved vores indgang med den nye vejbelægning.

På gensyn og med venlig hilsen

fra dit team på campingpladsen "Auf dem Simpel"

Go back